Bir paralelkenarın alanı

Alan A = b x h

DC = taban = b
h = yükseklik

Örnek

ABC, tabanı b = 6 cm ve yüksekliği h = 3 cm olan bir paralelkenardır.
ABCD paralelkenarının A Alanı = b x h = 6 x 3 = 18 cm²

Bir paralelkenarın alanını hesaplayın

Taban b
Yükseklik h
Paralelkenarın A Alanı

Paralelkenarın tanımı

Paralelkenar, karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgendir.
Paralelkenar, karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan özel bir türdür.
Paralelkenar, iki çift paralel kenarı olan bir dörtgendir.

Paralelkenar, iki çift paralel kenarı olan bir dörtgendir.
Paralelkenar, iki takım paralel kenarlı dörtgen veya dört kenarlı bir şekildir.
Alan = Taban x Yükseklik
Taban, alttaki uzun, düz tarafın uzunluğudur.
Yükseklik, tabandan paralel kenarına kadar olan mesafedir.

Bir paralelkenarın alanı, tabanının yüksekliği ile çarpımı bulunarak hesaplanabilir.

Paralelkenarın özellikleri

Paralelkenarda karşılıklı kenarlar paraleldir ve uzunlukları aynıdır.
Paralelkenarda köşegenler aynı orta noktaya sahiptir. Köşegenlerin orta noktası, paralelkenarın simetri merkezidir.

Paralelkenarda zıt açıların ölçüsü aynıdır.
Paralelkenarda, ardışık açılar tamamlayıcıdır.
Bir dörtgenin karşılıklı kenarları paralelse, o dörtgen bir paralelkenardır.
Bir dörtgenin köşegenleri aynı orta noktaya sahipse, bu dörtgen bir paralelkenardır.

Bir paralelkenarın karşılıklı veya karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır ve bir paralelkenarın karşıt açıları eşit ölçüdedir.
Paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
Paralelkenarın karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir.
Paralelkenarda karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.
Paralelkenarın köşegenleri birbirini ortalar.
Bir paralelkenarın komşu açılarının toplamı 180°'ye kadardır.

Matematikte paralelkenar nedir?

Paralelkenar, karşılıklı kenarları paralel (ve dolayısıyla zıt açılar eşit) olan bir dörtgendir. Paralelkenar, karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları eşit olan düz bir şekildir. Bir paralelkenar, geometride paralel olan iki tarafı içeren dört kenarlı bir şekildir.