Bir dikdörtgenin alanı

Alan A = a x b

AD = BC = a = yükseklik
AB = DC = genişlik = b

Örnek

ABCD, w = 8 cm genişliğinde ve h = 4 cm yüksekliğinde bir dikdörtgendir.
Dikdörtgenin A Alanı = g x y = 8 x 4 = 32 cm²

Bir dikdörtgenin alanını hesaplayın

Genişlik
Yükseklik
Dikdörtgenin alanı

Dikdörtgenin tanımı

Dikdörtgen, 4 dik açısı olan bir dörtgendir.
Dikdörtgen, paralel kenarları birbirine eşit ve dört köşesi de 90 dereceye eşit olan bir dörtgen türüdür.
Dikdörtgen, köşeleri doksan derecelik açı olan dört kenarlı bir şekildir.

Bir dikdörtgenin özellikleri

Dikdörtgenin ortasında kesişen aynı uzunlukta köşegenleri vardır. Köşegenler birbirine paraleldir ve uzunlukları aynıdır.
Her bir iç açı 90 dereceye eşittir. Tüm iç açıların toplamı 360 dereceye eşittir.
Dikdörtgen, dört dik açısı olan bir paralelkenardır.
Dikdörtgen bir dörtgendir.
Köşegenler birbirini ortalar.
Bir dikdörtgenin karşılıklı kenarları 2 ila 2 paralel ve aynı ölçüdedir.
İki köşegen birbirini 90° ortaladığı zaman kare olarak adlandırılır.
Dikdörtgenin kenarları paralel olduğu için paralelkenar olarak da adlandırılır.
Bir dikdörtgenin köşegenleri eşittir. Bir dörtgenin köşegenleri eş ise bu dörtgen bir dikdörtgendir.

Daha ileri gitmek için

Dikdörtgen bir paralelkenardır. Gerçekten de kenarları paraleldir.
Dikdörtgen bir yamuktur. Gerçekten de bir yamuk, iki kenarı paralel olan bir dörtgendir.

Dikdörtgenin alanı, uzunluk ve genişliğinin çarpımıdır.
Dikdörtgenin alanı, uzunluk ile genişlik çarpılarak bulunur.

Kare bir dikdörtgen midir?

Kare bir dikdörtgendir. Gerçekten de kare bir dikdörtgendir çünkü bir dikdörtgenin tüm özelliklerine sahiptir.
Kare, dikdörtgenin tüm özelliklerine sahip olduğu için özel bir dikdörtgen türüdür.
Tüm kareler dikdörtgendir, ancak tüm dikdörtgenler kare değildir.